träning

Paus i renoveringen

Att ta sig an en hemrenovering är en utmanande uppgift som sträcker sig långt bortom vad många först kan föreställa sig. Denna process utgör en påfrestning både på kroppen och det psykiska välmåendet, och dess omfattning kan vara överväldigande. ransportera möbler, byggmaterial och andra tunga föremål är fysiskt påfrestande och kan leda till trötthet och …

badrum

Spa i hemmet

Spa-känsla i badrummet Nyligen hade jag en konversation med min kollega om den gemensamma pausen som Sverige verkar ta under början av året i januari och februari då de flesta verkar vara upptagna med att vårda sjuka barn. I dessa dagar, när vabbandet är i full blom, kan det vara värt att stänga av lamporna, …

Renovering av köket

Köksrenovering Renoveringarna fortsätter hemmet och blir allt mer vanliga, inte minst stora köksrenoveringen. Redan från när man första gången tittade på sitt boende får man ofta upp ideer om vad man skulle kunna förändra, och ofta är just köket en av de första områdena man sätter klorna i. Även om man är nöjd med det …

Välkommen till Miliu

Skapandet av Miliu.net Trots vår djupa förståelse för design och estetik stod vi inför utmaningen att inte vara experter på den digitala aspekten av vårt projekt. Vi hade klara visioner om vad vi ville uppnå, hur vi ville att vår webbplats skulle se ut och vilka resultat vi strävade efter att generera. Tyvärr saknade vi …